Menü
Suche


Nadruk

BMF POLSKA Sp. z o. o.
ul. Fabryczna 7
37-300 Leżajsk
Polska
Telefon: +48 172 4041-10
Faks: +48 172 4041-11
E-mail: info@bmf-polska.pl
Internet: www.bmf-polska.pl

Dyrektor zarządzający upoważniony do reprezentowania spółki
Jacek Czubat

Odpowiedzialny za treść (zgodnie z § 6 MDStV)
Jacek Czubat

Projektowanie i edycja
code-x GmbH

Sąd Krajowego Rejestru Sądowego
Rzeszów, numer ewidencyjny 00 00 225 457

Numer identyfikacyjny podatku od towarów i usług (zgodnie z § 27 a ustawy o podatku od towarów i usług)
PL 81 61 599 880

Zastrzeżenie
Pomimo starannej kontroli treści, BMF POLSKA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności ani nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność przedstawionych informacji. To samo dotyczy stron internetowych, do których odsyłają hiperłącza.

Specjalne informacje na temat ochrony danych w WordPress (CMS)
Strona www.bmf-polska.pl jest oparta na WordPress (http://www.wordpress.com/), co oznacza, że Państwa dane, o których mowa w ogólnych informacjach o ochronie danych, są również przechowywane na serwerach w USA. WordPress i Automattic Inc (http://automattic.com/privacy/) gwarantują jednak, że dane te zostaną przekazane osobom trzecim wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawnych; osoby trzecie oznaczają osoby fizyczne lub prawne inne niż WordPress, Automattic Inc lub operator strony www.bmf-polska.pl.

WordPress używa tak zwanych „cookies” przez Automattic Inc. w celu umożliwienia pomiaru przepływu gości na blogu. Cookies to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze użytkownika i przechowują informacje o wizytach na stronie internetowej w celu identyfikacji powtórnych wizyt. Ponadto, dane uzyskane za pomocą cookie wykorzystywane są do tworzenia statystyk stron (która strona była jak często odwiedzana, który link był jak często klikany). Dane te są jednak anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi. Mogą Państwo jednak zapobiec instalacji tych plików cookie poprzez odpowiednią instalację przeglądarki internetowej.